Sekretariát

Obecné informace směrujte na sekretariát

email: sekretariat@akkollar.cz, akkollar@volny.cz

telefon: 359 888 012

fax: 359 888 015