JUDr. Josef Kollár

telefon: 359 888 012

ev. číslo: 01257

č.dv.: 2

  • Společník advokátní kanceláře
  • Pracuje v advokacii od roku 1991, po 17ti letech praxe soudce
  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • specializace